Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (9)

Рехабилитация, физиотерапия, масаж и СПА / SPA - рехабилитация.com - Любопитни факти

Рехабилитация и
физиотерапия

Рехабилитация, физиотерапия, масаж и SPA/СПА - четири терапевтични метода, стотици съвременни процедури, една цел - Вашето здраве и красота!

Начало Начало едицинска енциклопедия Медицинска енциклопедия
Филтриране по азбучен ред
 А   Б   В   Г   Д   Е   Ж   З   И   Й   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Щ   Ъ   Ю   Я 
Абазия
Неспособност за ходене
Абдомен
Тази част от човешкото тяло между гръдния кош и таза. Включва следните органи – стомаха с част от хранопровода, тънките и дебелото чер...
Абдоминален
Коремен, отнасящ се до корема
Абдоминален рефлекс
Коремен рефлекс: съкращаване на мускулите на коремната стена при дразнене на кожата на три нива: успоредно на ребрената дъга - горен коремен реф...
Абдоминална актиномикоза
Хронична инфекция, причинена от Actinomyces Israeli. Характеризира се с образуване на плътни инфилтрати, абсцеси, фистули. Различават се три ф...
Абдоминална аорта
Коремна аорта - крайната част на аортата, започва от hiatus aorticus на диафрагмата на нивото на ХІІ гръден прешлен и завършва на нивото на ІV пояс...
Абдоминоперинеална резекция
Операция която се извършва при злокачествен тумор на ректума, при която се извършват два среза – един в абдомена и другия около ану...
Абдуктор
Отвеждач (мускул)
Абдуктор дигити миними
Движение: Абдукция в метакарпо-фалангеални стави на ръката Инервация: n. ulnaris Начално залавано място os pisiforme Крайно залавно място основа...
Абдуктор полицис бревис
Движение: Абдукция на I метакарпална в палмарна посока Инервация: n. medianus Начално залавано място uberositas ossis navicularis, lig. car...
Абдуктор полицис лонгус
Движение: Абдукция в радиална посока в интерфалангеална става на палеца Инервация: n. radialis Начално залавано място embrana interossea, os...
Абдукция
Отвеждане, отдалечаване от средната линия на тялото
Аблация
В медицината този термин се явява синоним на отрязване, ампутация, разрушаване
Аблефария
Липса на клепачи
Абнормен
Ненормален, неправилен, отклоняващ се от правилото
Абнормна острота на слуха
Хиперакузис – състояние, при коено нормални звукове се възприемат необикновено силно. на латински език: hyperacusis
Аборт
Пре­късване на бременността преди жизнеспособността на плода, т.е. преди 20 гестационна седмица (под 500 g). Преди тази граница е била до края ...
Абразия
Изстъргване, кюртаж, кюртиране
Абразия на матката (кюртаж)
Изстъргване (кюртиране) на ли­гавицата на матката
Абсанс
Внезапно краткотрайно помрачаване на съзнанието
Абсорбиращи лекарства
Лекарства, повлияващи храносмилателната система. Антидиарични лекарства Attapulgite: Kaopectate Bismuth subnitrate, Tannicum albuminatum: Bismu...
Абсцес
Кухина, изпълнена с гной и ограниче­на с фиброзна капсула (пиогенна мембрана)
Абулия
Безволие, слабоволие: болестна липса или изразено намаляване на волята
Аваскуларна некроза
Асептична некроза, остеохондропатия. Аваскуларните некрози са група заболявания с една и съща етиология и патогенеза, но с различна локализаци...
Авирулентен
Патогенен микроорганизъм, който не може да причини заболяване
Авитаминоза С
Скорбут – възниква при продължително консумиране на храни, несъдържащи витамин С. Характеризира се със силна умора, кървене от венците, подко...
Автоантигени
Нормални антигени на организма, както и променени антигени (под въздействието на различни фактори), които предизвикват образуването на автоантитела...
Автоантитела
Антитела, образуващи се срещу автоантигени
Автоложна костномозъчна трансплантация
Костномозъчна трансплантация при която се използват собствени, предварително изолирани стволови клетки
Автопластика
Присаждане на собствени тъкани от една част на тялото на друга
Автотрансплантация
Автотрансплантацията е вид трансплантация, при която донорът и реципиентът са един и същ индивид. Трансплантират се клетки или тъкани: коит...
Агалактия
Липса на кърма, липса на млечна секреция у родилката
Агамаглобулинемия
Липса на имуноглабулините в серума
Агенезия
Вродена липса на орган или на част от него
Аглутинация
Струпване на купчинки на клетъчни елементи, бактерии и други 
Агнозия
Невъзможността за разпознаването на различни сетивни дразнители от околната среда поради увреждане на кората на главния мозък. Различават се: зрите...
Агонисти на α2- адренергичните рецептори
Лекарства, повлияващи сърдечно-съдовата система. Антихипертензивни лекарства. Лекарства, повлияващи симпатоадреналната система Clonidine: C...
Агонисти на имидазолиновите I1-рецептори
Лекарства, повлияващи сърдечно-съдовата система. Антихипертензивни лекарства. Лекарства, повлияващи симпатоадреналната система Moxonidine: ...
Агорафобия
Страх при преминаване през големи открити пространства, напр. площади
Агравация
Преувеличаване на субективни болестни явления Влошаване (на болест, състояние)
Агранулационни левкоцити
Агранулационните биват два вида – лимфоцити и моноцити. Нормално в един куб. мм кръв има средно 7000 левкоцита. Увеличения брой се нарича &...
Агранулоцитоза
Силно намаляване или пълна липса на нутрофилни гранулоцити в кръвта
Аграфия
Загуба на способността за писане
Адамова ябълка
Изпъкналост на шията, образувана от щитовидния хрущял. По-изразена при мъжете
Адвентиция
Външният съединителнотъканен слой на стената на (по-големи­те) кръвоносни съдове или на други тръбести органи
Аддуктор
Мускул привеждач
Аддуктор бревис
Движение: Аддукция в тазобедрена става, помощен мускул - външна ротация Инервация: n. obturatorius Начално залавано място ramus inferior ossis pu...
Аддуктор лонгус
Движение: Аддукция в тазобедрена става, помощен мускул външна ротация Инервация: n. obturatorius Начално залавано място os pubis Крайно залавно ...
Аддуктор магнус
Движение: Аддукция в тазобедрена става, помощен мускул - екстензия Инервация: n. obturatorius Начално залавано място ramus inferior ossis pubis e...
Аддуктор полицис
Движение: Аддукция в интерфалангеална става на палеца Инервация: n. ulnaris Начално залавано място lig. carpi transversum, дланната повърхно...
Аддукция
Привеждане, прибиране на част от тялото или на крайник към средната линия
Аденовирус
Група вируси, които причиняват остри респираторни заболявания, конюнктивити, гастроентероколити и др.
Аденоидни ве­гетации
Хипертрофия на третата сливица (фарингеална или носна сливица), която запълва назофаринкса, за­труднява носното дишане, намалява слуха и др.
Аденокарцином
Рак, разви­ващ се от жлезистия епител
Аденокарцином на бъбрека
Тумор на Гравиц - хипернефром, изхождащ от епитела на проксималните извити каналчета. Най-чест е светлоклетъчния вариант. Характеризира се с макрос...
Аденом
Доброка­чествен тумор, произхождащ от жлезистия епител
Аденопатия
Заболяване на лимфните възли
Аденохипофизна недостатъчност
Хипопитуитаризъм – намаляване до пълно преустановяване на секрецията на един, два или всички аденохипофизни хормони вследствие на частично до...
Адиадохокинеза
Неспособност да се извършват бързо едно след друго противоположни движения, напр. свиване и изправяне на пръстите
Адинамия
Силно понижена двигателната активност,безсилие
Аднекси
Двустран­ните придатъци на матката - яйчници и тръби
Аднексит
Възпаление на при­датъците на матката - яйчници и тръби
Адреналектомия
Оперативно отстраняване на надбъбречната жлеза
Адренален
Отнасящ се до надбъбрека, надбъбречен
Адреноблокери
Блокират адренергичните рецептори и не позволяват на норадреналина или други симпатомиметици да осъществяват ефекта си; биват α1-,  &alp...
Адренокортикотропен хормон (АКТХ)
Продуцира се в предния дял на хи­пофизата; стимулира функциите на кората на надбъбречните жлези
Адренолитици
Симпатиколитици, симпатолитици - вещества, които потискат ефектите на възбудения симпатикус или на въведени екзогенни адреномиметици адреноблоке...
Адреномиметици
Симпатикомиметици,симпатомиметици – вещества, които стимулират адренергичните рецептори (α1-,  α2-, β1-, β2- адрен...
Адреномиметици (назални аерозоли)
Оториноларингологични лекарства. Ринологични лекарства. Назални аерозоли Oxymethazoline: Afrin Tramazoline: Muconasal Plus Xylomethazolin...
Адреномиметици (назални унгвенти)
Оториноларингологични лекарства. Ринологични лекарства. Назални унгвенти Unguentum ephedrini
Адреномиметици (носни капки)
Оториноларингологични лекарства. Ринологични лекарства. Носни капки Oxymethazoline: Resoxym Tetryzoline: Tyzine Xylomethazoline: Otr...
Адстрингентен
Свиващ, стя­гащ, стипчив
Адхезивен
Прилепващ, слепващ, водещ към срастване (при възпаление)
Адхезия
Прилепва­не, слепване, срастване
Адювантно лечение
По отношение на злокачествените заболявание, това е превантивно лечение. Провежда се след хирургичното отстраняване на тумора за да се предотврати...
Аерозолни гликокортикоидни лекарства
Лекарства, повлияващи дихателната система. Антиастматични лекарства Beclometasone: Aldecin, Beclocort forte, Beclocort mite, Becloforte inhaler,...
Аеройонотерапия
Метод на лечение чрез вдишване на аеройони. Аеройоните се получават при естествени условия (при водопади, реки, морски вълни) или от специални гене...
Аерофагия
Гълтането на въздух, който попада в стомаха и става причина за оригване
Аерофобия
Натраплив страх от въздуха, особено от ставащи течения
Азбестоза
Професионално заболяване на белия дроб, причинено от продължително вдишва­не на азбестов прах, пневмокониоза
Азооспермия
Липса на сперматозоиди в спермата
Азотен баланс
Разликата между приетия и отделения азот се нарича азотен баланс. С него се добива представа, дали са били усвоени или загубени от организма белтъц...
Азотиприти
Противотуморни лекарства. Алкилиращи лекарства Bendamustin: Ribomustin Chlorambucil: Leukeran Cyclophosphamide: Cytoxan, Endoxan Estramu...
Акантоза
Задебеляване (хипертрофия и хиперплазия) на клетките в stratum spinosum (зърнестия слой) на епидермиса. Често се наблюдава при хроничните възпалите...
Акантозис нигриканс
Характеризира се със сивкавочерни брадавицовидни образувания в аксилите, ингвиналните гънки, около гърдите, по лактите и колената, рядко по лигавиц...
Акаталазия
Болест на Takahara – рядко наследствено заболяване, характеризиращо се с вродена липса на ензима каталаза в кръвта. Унаследява се по автозомн...
Акинезия
Не­подвижност, липса на способност за активни движения, парализа
Акме
Връх най-високата точка в развитието на болест, температурна крива и др.
Акне
Полиетиологично заболяване на мастните жлези в резултат на повишена мастна секреция и нарушена кератинизация на инфундибулума на космения фоликул. ...
Акоазма
Слухова халюцинация за шумове (звънене, шумене и др.)
Акомодация на окото
Акомодация – при нормално око и спокойно състояние всички успоредни лъчи които попадат в него, се събират върху ретината и се получава ясен о...
Акория
Вродена липса на зе­ница Форма на полифагия поради загуба на чувството за насищане след ядене
Акродерматит
Група кожни заболявания, при които се засяга главно кожата на крайниците acrodermatitis atrophicans chronica  acrodermatitis suppurativa s...
Акромегалия
Ендокринно заболяване, дължащо се на повишена секреция на соматотропен хормон (СТХ)
Акромион
Вън­шният край на гребена на лопатката
Акропарестезия
Парестезия (изтръпване, мравучкане) на кит­ките и пръстите на ръцете, по-рядко на ходилата
Акрофобия
Страх (фобия) от високи места
Акроцефалия
Вродена аномалия на черепа, при която главата придобива конична форма, с продълговат череп и изпъкнало чело. Дължи се на на ранно срастване на пари...
Акроцианоза
Синкавочервен цвят на крайните части на тялото – пръстите на ръцете и краката, уши, нос, устни. Възниква под влияние на ниски температури, пр...
Аксила
Подмишница, подмишнична ямка
Аксиларен лимфаденит
Възпаление на лимфните възли в подмишницата
Аксиларна дисекция
Хирургична процедура която обикновено се провежда успоредно с отстраняване на тумор на гърдата, при която се разрязва подмишницата, за&nb...
Аксиларни лимфни възли
Tези лимфни възли разположени в ямката на подмишницата
Актиномикоза
Хронична инфекция, причинена от Actinomyces Israeli. Характеризира се с образуване на плътни инфилтрати, абсцеси, фистули. Различават се три форми:...
Актиномицети
Лъчисти гъби, неспороносни Грам-положителни пръчици. Родственици са на бактериите Corynebacterium, Mycobacterium и на гъбните видове. Причиняват ак...
Акузма
Слухова халюцинация за шумове (звънене, шумене и др.)
Акупунктура
Иглотерапия – метод на лечение чрез убождане със специални игли в определени биологично активни точки (БАТ)
Акутен
Остър, внезапно започващ и бързо протичащ болестен процес
Акушерски щипци
Форцепс - хирургичен инструмент за хващане на главата и изтегляне на детето при за­труднено раждане. Всеки форцепс се състои от две лъжици, кои...
Акцидентен
Случаен, второстепенен, несъ­ществен
Алалия
Пълна или частична липса на способността за членоразделна реч у деца поради недоразвитие или поражение на областите на речта в лявото полукълбо на ...
Аланинаминотрансфераза (АлАТ)
Ензими в кръвен серум Аспартатаминотрансфераза (АсАТ) Аланинаминотрансфераза (АлАТ) Това са две трансферази с коензим пиридоксалфосфат, коит...
Алантоис
Извънзародишна обвивка, прадставляваща тясна тръбичка, израснала от задния край на първичното черво
Албинизъм
Вродена липса на пигмент (меланин) в кожата, космите и очите. Различават се две форми: тотален албинизъм – детето се ражда с много бяла ко...
Албугинея
Белезникава фиброзна обвивка на някои органи – тестиси, яйчници
Албумин
Белтък, който се синтезира в черния дроб. Представлява над 50 % от серумните протеини. Поддържа  колоидоосмотичното налягане на вътресъдовата ...
Албумин
Серумни белтъци Албумин Синтезира се в хепатоцитите. Представлява над ½ от серумните протеини. Има молекулна маса 66 000 Da. Поддържа кол...
Албуминурия
Отделяне на ал­бумин с урината
Алвеола
Килийка, мехурче, напр. зъбна алвеола, белодробна алвеола
Алвеоларен
Отнасящ се до алвеолите, мехурчест
Алвеолит
Възпаление на бе­лодробни алвеоли или зъбна алвеола
Алдостерон
Стероиден хормон, продуциран от надбъбречната кора. Има минералкортикоидна активност - регулира електролитната обмяна. При повишена секреция на алд...
Алевкемия (Алевкемична левкоза)
Левкемия без увеличение на количест­вото на левкоцитите в периферната кръв, но с наличие на незрели левкоцити в нея
Алексия
Загуба на способността за четене
Алерген
Ве­щество, което предизвиква алергична реакция в организма на предраз­положени (сенсибилизирани) лица. Алергените биват респираторни (до...
Алергичен ринит
Алергично възпаление на носната лигавица. Характеризира се със сърбеж в носа, често и в очите, гърлото. Наблюдава се многократно кихане, повишена н...
Алергична пурпура
Капиляротоксикоза Болест на Schonlein-Henoch хеморагичен васкулит имунна анафилактоидна пурпура атромбоцитопенична пурпура хиперергичен анги...
Алергична реакция от бърз тип
Анафилаксия - Осъществява се от IgE антитела. Развива се при атопична бронхиална астма, алергичен ринит, някои лекарствени и хранителни алерг...
Алергично възпаление на носната лигавица
Алергичен ринит - Характеризира се със сърбеж в носа, често и в очите, гърлото. Наблюдава се многократно кихане, повишена носна секреция, зап...
Алергия
Имунно обусловена свръхчувствителност на организма към различни ве­щества (алергени)
Алиментарен
Хранителен, отнасящ се до храна­та или храненето
Алиментарна хипергликемия
Алиментарна хипергликемия (след нахранване) - тя продължава около 1-2 часа след приемане на храна, не надхвърля бъбречния праг, поради което не се ...
Алкална фосфатаза
Ензими в кръвен серум Алкалната фосфатаза хидролизира различни фосфатни естери и осъществява трансфера на фосфатни радикали върху друг акцептор пр...
Алкално-киселинно равновесие - референтни стойности
Алкално-киселинно равновесие рН 7,36-7,44 log/mol   рСО2 4,7-5,99 кРа 35-45 mmHg рО2 10,7-13,3 кРа 80-100 mmHg Ста...
Алкалоза
Състояние, при което концентрация на основните катиони в кръвта е увеличена за сметка на киселинните аниони. Киселинността (рН) на кръвта се повиша...
Алкилиращи лекарства
Противотуморни лекарства » Алкилиращи лекарства Азотиприти: Bendamustin: Ribomustin Chlorambucil: Leukeran Cyclophosphamide: Cytox...
Алоартропластика
Оперативно възстановяване на една става чрез присаждане на метални или пластмасови изкуствени стави
Алогенна костномозъчна трансплантация
Трансплантация на костен мозък, при която се използват стволови клетки от предварително подбран съвмести донор
Алоестезия
при дразнене усещането се локализира на друго място
Алопеция
Опадане на космите, най-често на главата (оплешивяване), на брадата, веждите, по-рядко по другите части на тялото. Може да бъде: вродена (аlopec...
Алотрансплантация
Алотрансплантацията е вид трансплантация, при която донорът и реципиентът са от един и същ биологичен вид, но с различен генотип. Голяма част от тр...
Алтерация
Изменение на структура­та на клетки, тъкани и органи
Алтернативно лечение
Неодобрено от официалната медицина лечение, предлагано вместо стандартното, одобрено лечение
Алтерниращ
Променлив, редуващ се
Алфа - амилаза
Амилазата е ензим, който се синтезира в панкреаса и хидролизира алфа-връзките в скорбялата. Слюнчената амилаза се синтезира и секретира от паротидн...
Алфа-адренергични лекарства
Лекарства, повлияващи сърдечно-съдовата система. Антихипотензивни лекарства Etilefrine: Effortil, Etilefrine Midodrine: Gutron Norepinephrine:...
Алфа-амилаза
Ензими в кръвен серум Амилазата е ензим, който се синтезира в панкреаса и хидролизира алфа-връзките в скорбялата. Слюнчената амилаза се синтезира ...
Амавроза
Пълна слепота, без патологични промени в окото
Амблиопия
“мързеливо око” – видимо непромененото око е с отслабено зрение
Амебиаза
Протозойно заболяване, причине­но от Entamoeba histolytica. Най-честата клинична форма е острата амебна дизентерия. Като усложнение може да въз...
Аменорея
Липса на менструация за период по-голям от 6 месе­ца. Бива физиологична, временна и патологична
Аметропия
Рефракционна аномалия. Има неправилно съотношение между пречупващата сила на окото и дъл­жината на предно-задната му ос. Възможни са две състоя...
Амилаза
Ензим, катализиращ хидролитичното разпадане на гликогена и скорбялата на глгокоза, малтоза и декстрин
Амилоид
Хетерогенен белтък. Синтезира в черния дроб и се намира нормално в серума. При различни заболявания се натрупва амилоид в интерстициума на различни...
Амилоидоза
Нарушение в бел­тъчната обмяна, изразяващо се в отлагане и натрупване на амилоид в интерстициума на различни органи. Различават се: генерализир...
Амимия
Липса или на­маляване на изразителността на лицевата мускулатура, при заболявания на таламуса и екстрапирамидиата система (паркинсонизъм) и др.
Аминогликозиди
Антибиотици. Пеницилини Amikacin: Amikacin Sopharma, Amikacin, Amikin Gentamicin: Gentamycin, Gentamycin Biochemie, Gentamycin Sopharma Kanamy...
Аминопеницилини
Широкоспектърни пеницилини Amoxicillin: Amopen, Amoxicillin, Duomox, Ospamox, Ranoxyl, Upsamox Ampicillin: Ampicillin, Pentrexyl, Standacillin,...
Амнезия
Частична или пълна загуба на паметта. антероградна ам­незия – обхваща събития, станали след заболя­ването ретроградна амнезия - о...
Амниален мехур
Амнион - най-вътрешната обвивка от извънзародишните обвивки. Кухината му е изпълнена с течност (околоплодни води), която е среда за нормално ...
Амнион
Амниален мехур - най-вътрешната обвивка от извънзародишните обвивки. Кухината му е изпълнена с течност (околоплодни води), която е среда за нормалн...
Амоняк
Небелтъчни азотсъдържащи вещества. Амоняк Основен източник на амоняк в организма са аминокиселини­те при тяхното дезаминиране, както и би...
Амфениколи
Антибиотици Chloramphenicol: Chlornitromycin
Амфиартроза
Слабо подвижна или полуподвижна става
Амфорично дишане
Бронхиално дишане с известен музикален оттенък. Чува се върху по-големи каверни
Амфорофония
Бронхиално дишане с известен музикален оттенък. Чува се върху по-големи каверни, при отворен пневмоторакс
Анабиоза
Временно и об­ратимо, почти пълно прекратяване на жиз­нените процеси на организма
Анаероби
Микроорганизми, които се развиват при липса на кислород
Анаеробни пневмонии
Анаеробни пневмонии. Етиология и патогенеза – причиняват се от грамположителни анаероби – Peptostreptococcus, Preptococcus, и грамотри...
Аназарка
Дифузен оток на подкожната тъкан на ця­лото тяло
Аналгезия
Липса на чувство за болка
Аналгетици
Средства, потискащи чувството за болка, болкоуспокояващи лекарствени средства нестероидни противовъзпалителни средства (аналгин, индометацин) н...
Аналгетици
Наркотични аналгетици Morphine hydrochloride: Morphinum hydrochloricum Morphine sulfate: Doltard, Morphine Sulphate PRT, MST Continus, Oramorap...
Аналептици
Лекарствени средства, които оказват активиращ ефект върху потиснати жизнено важни области на централната нервна система (ЦНС). Различават се: ко...
Анамнеза
Разпит на болния – включва: anamnesis morbi - разпит за сегашното заболяване anamnesis vitae - разпит за минали заболявания, вредни навиц...
Анамнеза на болестта
Разпит на болния за сегашното му заболяване
Анаплазия
Понижаване на клетъчната диференциация и отслабване на връзката между клетките, вследствие на което те се размножават бързо. Анаплазията е характер...
Анаплазия на туморна клетка
Определя нейната злокачественост според размера на ядрото, съотношение ядро-плазма, митотичните ѝ особености и др. Всички онези елементи ...
Анапластичен астроцитом
Астроцитом III-та степен. Злокачествен тумор на мозъка. Обикновено възниква спорадично, малък процент от асегнатите (5%) са имали наслед...
Анартрия
Загуба на способността за членоразделна (артикулирана) реч поради пареза или парализа на артикулационните мускули
Анастомоза
Съедине­ние между два кръвоносни или лимфни съда, два нерва, два кухи вътрешни органа
Анатоксин
Бактериален токсин, загубил ток­сичността си чрез специална обработка, но запазил антигенните и имуногенните си свойства
Анатомо-физиологични особености на сърдечно съдовата система на детето
Феталното кръвообръщение започва от плацентата в която кръвта на плода обменя с кръвта на майката въглероден диоксид (СО2) и други метаболити срещу...
Анатомофзиологични особености на нервната система на детето
Ембрионално развитие или онтогенеза: През 3 истационна седмица в проксималния край на нервната тръба се образуват 3 мехурчести образувания, прозен...
Анатомофизиологични особености на дихателната система на детето
Анатомични особености – гръдния кош на новороденото и кърмачето има форма на пресечен конус. Ребрата са меки, податливи при натиск. Междуребр...
Анатомофизиологични особености на костната и мускулната система на детето
Развитието на костния скелет е продължителен процес. Започва вътреутробно и продължава до 20 – 23 годишна възраст. След раждането костната си...
Анатомофизиологични особености на хранителната система на детето
Устната кухина на новороденото и кърмачето е относително малка, изпълнено от големия език, който заедно с добре развитата мускулатура на устните по...
Анатомофизиология на мускулите на детето
Мускулите на новороденото и кърмачето не са добре развити. У новороденото те са 23% от теглото на тялото, а при възрастните са 42%. Особено слабо с...
Анафилаксия
Свръх­чувствителност - алергична реакция от бърз тип. Осъществява се от IgE антитела. Развива се при атопична бронхиална астма, алергичен ринит...
Анацидитет
Липса на солна киселина в стомашния сок
Ангиит
Възпаление на кръво­носен съд
Ангина
Тонзилит, гърлобол – остро или хронично неспецифично възпаление на небните сливици. Най-често ангините са първични (самостоятелни заболявания...
Ангина на Лудвиг
Флегмонозно възпаление на съединителна­та тъкан в пода на устната кухина
Ангина пекторис
Гръдна жаба, стенокардия – форма на исхемична болест на сърцето. Протича с пристъпи от болки зад гръдната кост, из­лъчващи се към лявото ...
Ангиогенеза
Така се нарича процесът на образуване на нови кръвоносни съдове в организма. Злокачествените солидни тумори се нуждаят от тях за да се хранят ...
Ангиография
Образно изследване при което на пациента се инжектира контрастно вещество в тези кръвоносни съдове които отиват в изследваната част от тялото
Ангиокардиография
Рентгенография на кухините на сърцето и на главните кръвоносни съдо­ве след вкарване на контрастно вещество в кръвообращението
Ангиом
Съдов доброкачествен тумор, състоящ се от но­вообразувани и разширени кръвоносни (хемангиом) или лимфни съдове (лимфангиом)
Ангиопатия
Всякакъв вид заболяване на кръвоносните съдове
Ангиорексис
Разкъсване на кръвоносен или на лимфен съд
Ангиосарком
Злокачествен тумор, произхождащ от стените на кръво­носни или лимфни съдове
Ангиоспазъм
Спазъм на малките артерии, артериоли и капиляри
Ангиотензин
Ензим който се произвежда в черния дроб. Предизвиква вазоконстрикция (свиване на кръвоносните съдове) и повишаване на кръвното налягане (хипертония)
Ангор
Чувство на силен страх
Андроген
Мъжки полови хормони – андростерон, дехидроепиандростерон и тестостерон
Андроген депривационна терапия
Терапия при която с помоща на лакрства се спира или намалява производството на мъжки полови хормони
Андрогени
Лекарства, повлияващи репродуктивната система. Гонадоактивни лекарства Mesterolone: Proviron Testosterone: Testosteron propionicum, Undestor T...
Андрогенна зависимост на клетките на простатната жлеза
Термин описващ клетките в простната жлеза които растат и се делят стимулирани от мъжките полови хормони, но тази зависимост е прекъсната ...
Андрогенна независимост на клетките на простатната жлеза
Термин описващ клетките на простатната жлеза, които не се поддават на хормонално лечение
Аневризма
Ограничено разширение на кръвоносен съд или на кухина на сърцето. Различават се вродени аневризми - най-често в артериите на главния мозък прид...
Анемия
Под анемия се разбира намалението на хемоглобина и/или броя на еритроцитите под референтните стойности. В едни случаи анемията представлява самосто...
Анемия на Адисон-Бирмер
Пернициозна анемия, витамин В12- дефицитна анемия, мегалобласна анемиа. Пернициозната анемия е хиперхромна, мегалобластна анемия, дължаща се на на...
Анергия
Липса на реакция на организ­ма към дразнители Липса на енергия, отпуснатост
Анестезиолог
Лекар чиято специалност е предотвратяване и управление на болката при пациента, включително и по време на хирургична операция
Анестезия
Загубата на усета на един или друг вид сетивност упойка, обезболяване – временно и обратимо състояние на изключване на сетивността (на ч...
Анестетици
Обезчувствяващи, обезболяващи лекарствени средст­ва
Анестетици
Лекарства, повлияващи нервната система. Анестетици Инжекционни анестетици: Dexmedetomidine: Precedex Etomidate: Etomidat-Lipuro Ketamine: Cal...
Анизокория
Състояние, при което има разлика в ширината на двете зеници по-голяма от 0,5 mm
Анизометропия
Състояние, при което има значителна разлика (повече от 1 dpt) в рефракцията (пречупвателната способност) на двете очи
Анизорефлексия
Разлика в рефлексите между лявата и дясната страна 
Анизоцитоза
Наличие на еритроцити с различна големина
Аниридия
Липса на ирис
Анкилоза
Неподвижност на една ста­ва поради патологично срастване на став­ните повърхности. Може да бъде фиброзна (аnkylosis fibrosa) или костна (аn...
Анконеус
Движение: Екстензия в лакътна става Инервация: n. radialis Начално залавано място epicondylus lateralis humeri Крайно залавно място olecranon u...
Анксиолитици (транквилизатори)
Лекарства, повлияващи нервната система. Анксиолитици (транквилизатори) Бензодиазепини: Alprazolam: Frontin, Helex, Neurol, Sophanax, Xanax, Xan...
Аномалия в рефракцията на окото
Астигматизъм - при която в различните меридиани кривините на роговичната повърхност са различни и пречупват с нееднаква сила, поради което обр...
Аномалия на черепа, която се дължи на ранно срастване на париеталните и челните кости
Акроцефалия - главата придобива конична форма, с продълговат череп и изпъкнало чело на латински език: Acrocephalia
Анонихия
Лип­са на нокти на пръстите на ръцете и крака­та
Анорексигенни лекарства с периферно действие
лекарства, повлияващи междинната обмяна. Антиобезни лекарства Algigracil
Анорексигенни лекарства, възбуждащи центъра на насищането
лекарства, повлияващи междинната обмяна. Антиобезни лекарства Mazindol: Mazindol Sibutramine: Reductil
Анорексия
Безапетитие, липса на желание за ядене
Анорхидия
Вродена липса на един от двата тестиса
Анорхия
Вродена липса на един от двата тестиса
Анофталмия
Липса на едното или на двете очи
Антагонисти на левкотриеновите рецептори
Лекарства, повлияващи дихателната система. Антиастматични лекарства Montelukast: Singulair Zafirlukast: Accolate
Антагонисти на хепарина
Антидоти Protamine: Protamin sulfat
Антебрахиум
Предмишница, частта на горния крайник от лакътя до китката
Антеверзия
Наклоняване напред
Антепозиция
Преместване напред
Антефлексия
Прегъване напред
Антиамебни лекарства
Антипротозойни лекарства Chloroquine: Resochin Metronidazole: Arilin, Arilin Combipack, Arilin Rapid, Efloran, Entizol, Flagyl, Metronidazol, M...
Антиангинозни лекарства
Лекарства, повлияващи сърдечно-съдовата система. Антиангинозни лекарства Нитрати: Glyceryl trinitrate: Nit-Ret Slovakofarma, Nitroglycerin, Nit...
Антианемични лекарства
Лекарства, повлияващи кръвотворната система. Антианемични лекарства Железни лекарства: Ferrous aspartate: Ferrospartin, Spartocin Ferrous fuma...
Антиаритмични лекарства
Лекарства, повлияващи сърдечно-съдовата система. Антиаритмични лекарства Мембраностабилизиращи лекарства /клас І/ клас І А - хинидиноподо...
Антиастматични лекарства
Лекарства, повлияващи дихателната система. Селективни β2-адреномиметици: Clenbuterol: Clenbuterol, Clenbuterol NIHFI Fenoterol: Berotec U...
Антиафродизиаци
Лекарства, повлияващи репродуктивната систем Cyproterone: Androcur, Androcur Depot, Cyproterone acetate
Антиациди
Противокиселин­ни лекарствени средства, намаляващи киселинността на стомашния сок, напр. алкални соли (алмагел), Н2-блокери (ранитидин, квамате...
Антиацидни средства
Лекарства, повлияващи храносмилателната система. Противоязвени лекарства Herbazol Magaldrate: Almadrat T Regla pH Forte Proacid-3
Антибактериални лъчи
Това са лъчи с дължина на вълната под 280 nm
Антибиотици
Антибиотиците са продукти от метаболизма на различни гъбички и бактерии или представляват полусинтетични и синтетични аналози на тези продукти. Те ...
Антибиотици
Пеницилини Биосинтетични пеницилини: Benzylpenicillin: Penicillin G, Penicillin G Sodium "Biochemie" Benzathine Benzylpenicillin: Benzacil...
Антибиотици (назални аерозоли)
Оториноларингологични лекарства.  Ринологични лекарства. Назални аерозоли Fusafungine: Bioparox
Антибиотици (назални унгвенти)
Оториноларингологични лекарства. Ринологични лекарства. Назални унгвенти Mupirocin: Bactroban
Антибиотици (отологични лекарства)
Оториноларингологични лекарства. Отологични лекарства за локално приложение Chloramphenicol: Chlornitromycin Neomycin, Bacitracin: Bivacin
Антивертигинозни лекарства
Оториноларингологични лекарства. Антивертигинозни лекарства Betahistine: Betaserc Cinnarizine: Cinnarizin, Cinnarizin “Inbiotech&rdq...
Антигастринни лекарства
Лекарства, повлияващи храносмилателната система. Противоязвени лекарства Pirenzepine: Gastrozepin
Антиген
Молекула, която се разпознава от имунната система в организма и стимулира производството на антитела. Например, антигените които са част от в...
Антиглаукомни офталмологични лекарства
Офталмологични лекарствени средства. Антиглаукомни лекарства Apraclonidine: Iopidine Betaxolol: Betoptic S Brinzolamide: Azopt Carbachol: Mio...
Антидепресанти
Лекарства, повлияващи нервната система. Антидепресанти Трициклични антидепресанти (тимолептици): Amitriptyline: Amitriptylin-Slovakofarma Clom...
Антидиарични лекарства
Лекарства, повлияващи храносмилателната система. Антидиарични лекарства Абсорбиращи лекарства: Attapulgite: Kaopectate Bismuth subnitrate, Tan...
Антидислипидемични лекарства
Лекарства, повлияващи сърдечно-съдовата система. Антидислипидемични лекарства Инхибитори на HMG-CoA редуктазата (статини): Atorvastatin: Sortis...
Антидот на хепарина
Лекарства, повлияващи кръвотворната система. Хемостатични лекарства. Коагуланти Protamine: Protamin sulfat
Антидоти
Противоотрови – средства, които се свързват и неутрализират отровата или чрез различни механизми й пречат да прояви действието си върху орган...
Антидоти
Антидоти, действащи чрез абсорбиране на отровата: Medicinal charcoal: Carbo activatus Антидоти, изместващи отровата от реципторите: Nalorp...
Антидоти изместващи отровата от реципторите
Антидоти Nalorphine: Allylnormorphin, Nalorphin Naloxone: Naloxone Flumazenil: Anexate
Антидоти повлияващи метаболизма на отровата
Антидоти Cocarboxylase: Cocarboxylasa Ethanol Flumecinol: Zixoryn Sodium thiosulfate: Natrium hyposulfurosum
Антиеметични лекарства
Лекарства, повлияващи храносмилателната система. Антиеметични лекарства 5-HT3- блокери: Dolasetron: Anzemet, Anzemet 100 Granisetron: Kytril, ...
Антиепилептични лекарства
Лекарства, повлияващи нервната система. Антиепилептични лекарства Барбитурати и аналози: Phenobarbital: Phenobarbital-Milve, Phenobarbitalum Na...
Антиестроген
Използва се за лечение на злокачествен рак на гърдата, който е зависим от хормона естроген
Антикоагуланти
Противосъсирващи лекарст­вени средства - потискат про­цесите на кръвосъсирване, напр. хепарин
Антималарийни лекарства
Антипротозойни лекарства Chloroquine: Resochin Pyrimethamine: Daraprim
Антиметаболити
Противотуморни лекарства. Антиметаболити Антиметаболити на фолиевата киселина: Methotrexate: Methotrexat “Ebewe”, Methotrexat ...
Антиметаболити на пиримидина
Противотуморни лекарства. Антиметаболити Capecitabine: Xeloda Fluorouracil: 5-Fluorouracil “Ebewe” , 5-FU Lederle, Fluorouraci...
Антиметаболити на пурина
Противотуморни лекарства. Антиметаболити Cladribine: Leustatin, Litak Cytarabine: Alexan, Cytarabine Stada, Cytosar Fludarabine: Fludara,...
Антиметаболити на уреята
Противотуморни лекарства. Антиметаболити Hydroxycarbamide: Hydrea, Hydroxycarbamid
Антиметаболити на фолиевата киселина
Противотуморни лекарства. Антиметаболити Methotrexate: Methotrexat “Ebewe”, Methotrexat “Lachema”, Methotrexate &ld...
Антимигренозни лекарства
Лекарства, повлияващи нервната система. Антимигренозни лекарства Лекарства за лечение на мигренозни пристъпи: Серотонинови агонисти (триптани): ...
Антимикотични антибиотици
Противомикробни лекарства Amphotericin B: Amphotericin B Nystatin: Nystatin Griseofulvin: Fulcin
Антимикотични лекарства за системно приложение
Противомикробни лекарства Антимикотични антибиотици: Amphotericin B: Amphotericin B Nystatin: Nystatin Griseofulvin: Fulcin Синтети...
Антинематодни лекарства
Антихелминтни лекарства Albendazole: Zentel Levamisole: Decaris Mebendazole: Vermox, Vermox forte Piperazine: Helmicid Pyrantel: Combantrin,...
Антиобезни лекарства
Лекарства, повлияващи междинната обмяна Анорексигенни лекарства с периферно действие: Algigracil Анорексигенни лекарства, възбуждащи це...
Антиоксиданти
Група благоприятни за организма вещества, основното им свойство е унищожаването на свободните радикали в него. Някои витамини като вит. С, вит...
Антипаразитни дерматологични лекарства
Дерматологични локални лекарства Benzil benzoate: Acarol, Scabin Malathion: Pedilin Para-plus Temefos: Viprin
Антипаркинсонови лекарства
Лекарства, повлияващи нервната система. Антипаркинсонови лекарства Централни допаминергични лекарства: Amantadine: PK-Merz, PK-Merz Infusion, V...
Антиперисталтика
Обратна перисталтика
Антиперспиранти
Дерматологични локални лекарства Aluminium chloride, Methenamine: Odorex foot, Odorex deodorant
Антипиретици
Лекарствени средства, понижаващи температурата
Антипиретични аналгетици
Ненаркотични (антипиретични) аналгетици: Metamizole sodium: Analgin, Metamizole sodium, Milvegin, Proalgin, Sevtopyrin Paracetamol: Calpol, Cal...
Антиподагрозни лекарства
Лекарства, повлияващи междинната обмяна Лекарства за лечение на подагрозни пристъпи: Colchicine: Colchicum dispert Лекарства за пр...
Антипротозойни лекарства
Противомикробни лекарства Антиамебни лекарства: Chloroquine: Resochin Metronidazole: Arilin, Arilin Combipack, Arilin Rapid, Efloran, Enti...
Антипсориатични лекарства
Дерматологични локални лекарства. Антипсориатични лекарства Локални антипсориатични лекарства: Calcipotriol: Daivone Calcipotriol, Betame...
Антирахитични лъчи
Това са лъчи с дължина на вълната от 315 – 280 nm
Антисептика
Същност на антисептиката – унищожаването на микроорганизми, намиращи се предимно по повърхността на раната с химични средства - антисептици (...
Антисептици (отологични лекарства)
Оториноларингологични лекарства. Отологични лекарства за локално приложение Otinum
Антисептици (оториноларингологични лекарства)
Оториноларингологични лекарства Chlorhexidine gluconate: Hexisept, SeptoFervex Chlorhexidine: Collustan, Hexoral Efisol Hexoraletten N Neo-A...
Антисептици и локални анестетици (оториноларингологични лекарства)
Оториноларингологични лекарства Benzoxonium chloride, Lidocaine: Orofar Chlorhexidine, Tyrothricin, Lidocaine: Trachisan, Trachisan sore throat...
Антисептичен
Обеззаразяващ, унищожаващ микроорга­низмите
Антитела
Глобулини, продуцирани от плазматичните клетки, в отговор на антигенен стимул. Поради това, че те осигуряват хуморалната имунна защита на организма...
Антитела, образуващи се срещу автоантигени
Автоантитела на латински език: Autoanticorpora
Антитрематодни лекарства
Антихелминтни лекарства. Praziquantel: Biltricide
Антитрихомонасни лекарства
Антипротозойни лекарства Clortrimazole: Canesten, Canesten Gyn 3, Canesten Gyn 6, Clotrimazol, Gyno Canesten 3 Kombi-Pack, Kansen Metronidazole...
Антитромботични лекарства
Лекарства, повлияващи кръвотворната система. Антитромботични лекарства Тромботични антиагреганти: Acetylsalicylic acid: Acetysal, Anopyrin, Asp...
Антитяло
Протеин произведен от клетките на имунната система. Открива се в кръвта. Антителата защитават организма от различни бактерии, вируси и други ...
Антиуролитиазни лекарства
Лекарства, повлияващи отделителната система. Антиуролитиазни средства Лекарства за лечение на уратна литиаза: Allopurinol: Milurit Pipera...
Антифибринолитични лекарства
Лекарства, повлияващи кръвотворната система. Хемостатични лекарства. Коагуланти Acidum epsilon-aminocapronicum: EAC Acidum para-aminomethy...
Антифлогистици
Противовъзпалителни лекарствени средства
Антихеликобактерни лекарства
Лекарства, повлияващи храносмилателната система. Противоязвени лекарства Helicocin Pylorid
Антихелминтни лекарства
Противомикробни лекарства Антинематодни лекарства: Albendazole: Zentel Levamisole: Decaris Mebendazole: Vermox, Vermox forte Piperazine:...
Антихипертензивни вазодилататори
Лекарства, повлияващи сърдечно-съдовата система. Антихипертензивни лекарства Diazoxide: Hyperstat Dihydralazine: Depressan, Nepresol Sodium Ni...
Антихипертензивни диуретици
Лекарства, повлияващи сърдечно-съдовата система. Антихипертензивни лекарства Chlorthalidone: Saluretin Furosemide: Furanthril, Furosemid Sophar...
Антихипертензивни лекарства
Лекарства, повлияващи сърдечно-съдовата система Инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим /АСЕ/: Captopril: Alkadil, Captopril, Captopril E...
Антихипогликемични лекарства
Лекарства, повлияващи междинната обмяна Glucagon: GlucaGen HypoKit
Антихипотензивни средства
Лекарства, повлияващи сърдечно-съдовата система Алфа-адренергични лекарства: 1. Etilefrine: Effortil, Etilefrine 2. Midodrine: Gutron 3. Norepi...
Антихистаминергични локални дерматологични лекарства
Дерматологични локални лекарства Antiapin Chlorphenamine: Aviren Chlorpyramine: Allergosan Dimetindene: Fenistil gel Diphenhydramine: Psilo-...
Антихистамини
Лекарствени средства, потискащи действието на хистамина. Прилагат се при алергични заболявания
Антихистаминни лекарства (назални аерозоли)
Оториноларингологични лекарства. Ринологични лекарства. Назални аерозоли Azelastine: Allergodil Cromoglycic acid: Cusicrom Levocabastine:...
Антихистаминови лекарства
Лекарства, повлияващи дихателната система. Антиастматични лекарства Мастоцитни протектори Disodium cromoglycate: Cromogen Inhaler, Cusicrom, In...
Антихистаминови лекарства - Н1-блокери
Azatadine: Idumed, Idulamin Azelastine: Allergodil Callergi Cetirizine: Egirizin, Letizen, Zyrtec Chlorpyramine: Allergosan Chlorpyramine, I...
Антицестоидни лекарства
Антихелминтни лекарства Praziquantel: Biltricide
Антракоза
Пневмокониоза – заболяване на белите дробове, причинено от отлагане на въглищен прах в тях
Антракс
Синя пъп­ка, сибирска язва, въглен, злокачествен оток: инфекциозно заболяване, което у човека се проявява с хеморагично-некротични кожни лезии,...
Антрациклини и техни аналози
Противотуморни лекарства. Противотуморни антибиотици Caelyx Doxorubicin: Adriblastina RD, Doxolem, Doxorubicin Teva, Doxorubicin Stada, do...
Антрум
Кухина, пещера
Анурия
Анурията е състояние, при което количеството на отделената урина е под 150 ml за 24h. В зависимост от причините, довели до анурия, тя бива: Аре...
Анус
Външният отвор на ректума, краят на храносмилателната система. През ануса се изхвърлят изпражненията от тялото
Анус претер
Оперативно оформен изкуствен отвор на дебелото черво към коремната стена
Анхидроза
Липса на потоотделяне
Аорта
Главният артериален съд на големия кръг на кръ­вообращението. Нейните разклонения стигат до всички части на тялото
Аортит
Възпаление на стената на аортата
Аортна инсуфициенция
Аортната инсуфициенция представлява непълно затваряне на аортната клапа по време на диастола, поради което става връщане (регургитация) на кръв от ...
Аортна клапна стеноза
Аортна клапна стеноза Определение – аортната клапна стеноза е стеснение на аортния клапен отвор под 2 см². при здрави възрастни площа н...
Аортна стеноза
Аортна стеноза – обикновенно е вродена, в зависимост от мястото и естеството на стеснение се различава – клапна аортна стеноза, подклап...
Апекс
Връх Заострената част на орган с конусовидна форма, напр. белодробен връх – apex pulmonis
Апендектомия
Опера­тивно отстраняване на апендикса
Апендикс
Прида­тък, висулка, придатъчен орган рудиментарен орган, представлява червеобразният израстък на сляпото черво. Средната му дължина е 7-8 сm...
Апендицит
Възпале­ние на апендикса
Апертура
Отвор, отвърстие
Апирексия
Липса на повишена температура, период на спаднала температура до нормата при трескави състояния
Апиретичен
Афебрилен, нетрескав, без повишена температу­ра
Аплазия
Вроде­на липса на орган
Апнея
Апнея – временно спиране на дишането
Апоневроза
Сухожилна разтеглица - плоско широко сухожилие, напр. сухожилията на широките коремни мускули
Апоплексия
Черепна апоплексия (арорlехiа cerebri)  - мозъчен удар, мозъчен инсулт: внезапно настъпващо увреждане на главния мозък в резултат на кръвоиз...
Апоптоза
Генетично предопределен процес на самоунищожение на клетката, казва се също „програмирана клетъчна смърт”. Това е нормален физиол...
Апраксия
Невъзможност за извършване на целенасочени движения. Крайниците, особе­но ръцете, могат да извършват отделни движения, но не и с по-сложна цел,...
Апрозексия
Липса на активно внимание, невъзможност да се съсредоточи вниманието
Аптиализъм
Преустановява­не на секрецията на слюнка
Арахнодактилия
Не­нормално дълги и тънки пръсти. Наблюдават се при болни със синдром на Марфан
Арахноиден кръвоизлив
Арахноиден кръвоизлив – развива се най-често при хипертонична болест или поради руптура на пиална артерия у млади хора, които не страдат от х...
Арахноидея
Паяжиновидната обвивка на главния и на гръбначния мозък. Разполага се между твърдата (dura mater) и меката (pia mater) мозъчни обвивки
Арахноидити
Етиология – не винаги причината на хроничния арахноидит може да бъде разкрита. Докато при едни случаи зад това заболяване се крие прекарана т...
Аргироза
Тъмносива пигментация на кожата, лигавиците и различни органи при продължителна употреба на сребърни препарати
Аренална анурия
Наблюдава се при новородени с аплазия или хипоплазия на бъбреците
Ареола
Кръгче, малко кръгло поле, ма­лък венец
Ареолит
Възпаление на гръдната ареола
Арефлексия
Изчезване на един или няколко реф­лекса, липса на рефлекси
Аритмия
Нару­шение на сърдечния ритъм
Ароматерапия
Ароматерапията е метод за лечение чрез използване на натурални етерични масла, въвеждани в организма през дихателните пътища, кожата и лигавиците. ...
Артериална хипертония
Определение – артериалната хипертония (АХ) при лица над 18 г. е налице при систолично налягане по-голямо от 140 и/или диастолично налягане по...
Артериално налягане
Налягането, което оказва кръвта върху стените на артериите. Бива: систолично налягане - налягането в периода на систола. Нормални стойности до 1...
Артериит
Възпалително заболяване на стената на ар­терия
Артериола
Крайната част на артериите, която преминава в капилярната мрежа
Артериолосклероза
Склеротично увреждане на артериолите
Артериосклероза
Уп­лътняване и втвърдяване на стените на ар­териите, при което те загубват еластичността си
Артериотомия
Опера­тивно отваряне на артерия
Артерит
Възпалително заболяване на стената на ар­терия
Артерия
Кръвоносен съд, по който кръвта тече от сърцето към периферията. С отдалечаване от сърцето намалява калибъра на артериите. Стената на артериите е с...
Артикуларeн
Ставен, отнасящ се до ста­вата
Артикулация
членоразделнoст на речта съединение чрез става
Артифициален
Не­естествен, изкуствен, лъжлив
Артралгия
Болка в ставата, ставна болка
Артрит
Възпалително заболяване на ставите
Артрогрaфия
Рентге­ново изследване на ставата след вкарване на контрастно вещество
Артрогрипоза
Артрогрипозата – се характеризира с ригидни и деформирани стави на крайниците поради дефектно развитие на мускулите
Артрогрипоза
Рядко вродено заболяване, характеризира се с контрактури и деформации на ставите на крайниците поради недоразвитиe на мускулите
Артродеза
Оперативно фиксиране на ставата в дадено положение. Изкуствено обездвижване на дадена става
Артроза
Артрозата е болестен процес от дегенеративно естество, който засяга хрущяла на ставата и в хода на еволюцията обхваща всички нейни структури. Отнас...
Артроза
Хронично дистрофично заболяване на ставата. Характеризира се с прогресираща загуба на ставния хрущял, промени в подлежащата кост, образуване на ост...
Артролиза
Оперативно възстановяване на под­вижността на анкилозирана става
Артропатия
Заболяване на ставите
Артропластика
Оперативно възстановяване на една става чрез заместване на повредените й елементи. Различават се: хомоартропластика - присаждане на цяла става и...
Артротомия
Оперативно от­варяне на ставата с цел отстраняване на чужди тела биопсия Артротомията може да бъде пробна – за уточняване на диагноза...
Архивна тъкан
Израз който се използва за проба на тъкан, взета по време на операция, запазена във восък за по-нататъшно изследване
Архицеребелум
Най-старата част от малкия мозък (cerebellum), свързана с вестибуларния апарат
Асептика
Същност на асептиката – метод на предпазване от проникване на инфекция в рана, чрез пълно унищожаване на микроорганизмите - химични, физични ...
Асептика
Метод за унищожаване на микроорганизмите чрез физични средства извън човешкото тяло. Използват се различни стерилизационни апарати
Асептична некроза
Аваскуларна некроза, остеохондропатия. Асептичните некрози са група заболявания с една и съща етиология и патогенеза, но с различна локализаци...
Асептична некроза на главата на бедрената кост
Асептична некроза на главата на бедрената кост Настъпва некроза на костната тъкан в бедрената глава. Среща се по-често при мъже на възраст между 3...
Асимптоматичен
Без изразени симптоми
Асистолия
Спиране на сърдечната дейност с липса на биоелектрическа активност
Аскаридоза
Глистно за­боляване, причинено от Аscaris lumbricoides. Протича с белодробни и диспептични прояви. Среща се най-често у деца
Аскаридоза
Аскаридозата е типична геохелминтоза, протичаща с белодробни и диспептични прояви. Среща се най-често у деца. Етиология: Причинява се от Ascaris l...
Аскарис лумбрикоидес
Детски глист - жълторозов, вретенообразен нематод. Причинява аскаридоза
Асоциативна функция на рефлексната дейност
асоциативна функция – функция за анализ и синтез на външните дразнения
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ)
Ензими в кръвен серум Аспартатаминотрансфераза (АсАТ) Аланинаминотрансфераза (АлАТ) Това са две трансферази с коензим пиридоксалфосфат, коит...
Аспекти в изявата на действие на физиотерапията
Аспекти в изявата на действие • Свиване на повърхностните кръвоносни съдове и с това намаляване на топлоотдаването. За сметка на това кръвосн...
Аспергилоза
Заболявания, причинени от паразитни гъбички от рода Aspergillus. Засягат се кожата, лигавиците, белите дробове, очите и др.
Асперматизъм
Липса на еякулат
Аспермия
Липса в еякулата на сперматозоиди и клетки на сперматогенезата
Аспириране
проникване на течни или твърди вещества в трахеята или белите дробове при вдишванe, особено при новородени и болни в безсъзнание изсмукване, отс...
Астазия
Неспособност за стоене прав поради двигателна некоординираност
Астеничен гръден кош
Астеничен – плосък, тесен, дълъг – при болни с астеничен хабитус
Астения
Безсилие, обща слабост
Астенопия
Зрителна умора - изморяване на окото при продължително близко гледане
Астереогнозия
Стереоагнозия, тактилна агнозия – невъзможност за разпознаване на предметите чрез опипването им при затворени очи
Астигматизъм
Аномалия в рефракцията, при която в различните меридиани кривините на роговичната повърхност са различни и пречупват с нееднаква сила, поради което...
Астма
Внезапен пристъпен задух
Астроцитом
Доброкачествен тумор на нервната система, произхожда от астроцитите, клетки в главния и гръбначния мозък. Обикновено не се разпространяват&nb...
Астроцитом IV-та степен
Нарича се още мултиформен глиом и е най-често срещания първичен злокачествен тумор на мозъка. Разпространява се лесно към други части на ...
Асцендентна форма на анкилозиращ спондилоартрит
Асцендентна – на Пиер-Мари-Щрумпел – патологичния процес обхваща най-напред сакро-илячните стави. Развива се възходящо, постепенно обхв...
Асцит
Събиране на свободно подвижна течност в коремната кухина. Наблюдава се при чернодробна цироза, нефрозен синдром, десностранна сърдечна недостатъчно...
Атавизъм
Поява на белези в потомството, отсъстващи у близките му прадеди, но съществуващи у неговите по-далечни прадеди
Атаксия
Некоординирани движения, неустойчива, залитаща походка
Ателектаза
Състояние на белия дроб или на част от него, при което белодробните алвеоли не съдържат или съдържат намалено количество въздух и стените им слепва...
Атенюиране
Отслабване - изкуствено намаляване на вирулентността на патогенните микроорганизми
Атером
Киста на мастна жлеза. Възниква при запушване на изходния й канал. Кистата е изпълнена с рогова материя, има големина от 3-4 mm до 3-4 сm.
Атеросклероза
Атеросклерозата е общо заболяване на организма, местна проява на което е увреждането на големите и средните артерии, в основата на което стои наруш...
Атетоза
Бавни, непрекъснати, неволеви движения, главно на горните крайници. Наблюдават се при поражения на стрио-палидарната сис­тема
Атипична митоза
Неправилна митоза - при деленето си нормалната клетка разпределя ядреното съдържание по равно меду двете дъщерни клетки. При туморите н...
Атония
Отпуснатост, вялост, понижен до липсващ мускулен тонус
Атрезия
Вродена липса на естествен отвор, напр. на хранопровода, на тънки или дебели черва, анус, на жлъчните пътища и др.
Атрихия
Вродена или придобита липса на косми
Атрихоза
Вродена или придобита липса на косми
Атромбоцитопенична пурпура
Капиляротоксикоза Болест на Schonlein-Henoch хеморагичен васкулит имунна анафилактоидна пурпура алергична пурпура хиперергичен ангиит Кап...
Атрофичен гастрит
Атрофичен гастрит (gastritis chronica atrophicans) – в неговите три степени на еволюция – начален, напреднал и пълна атрофия с чревна м...
Атрофия
Намаляване на обема на органите, при което се понижава тяхната функция. Различават се проста атрофия - намаляват размерите на паренхимните клетк...
Аура
Предвестник - явления, предшестващи настъпването на епилептичен при­падък, мигрена и др.
Аурикула
Ушна мида, има форма на приплесната фуния. Основната част от нея се изгражда от еластиченохрущялна плочка, към която сраства плътно покриващата я к...
Аускултация
Аускултация (auscultatio) – извършва се с помоща на фонендоскоп (стетоскоп). С помоща на този метод успешно се изследват белите дробове, сърц...
Афагия
Невъзможност за гълтане
Афазия
Загуба на способността за говорене или за разбиране на речта. Различават се моторна афазия - нарушена е способността за говорене при запазена сп...
Афакия
Състояние на окото след оперативно или травматично отстраняване на лещата му
Афебрилен
Без треска, без повишена темпера­тура
Афебрилен
Апиретичен, нетрескав, без повишена температу­ра на латински език: Apyreticus
Афект
Силна и бурна емоционална възбуда - физиологичен афект. При патологичният афект съзнанието е помрачено
Афереза
Филтриране на кръвта. Това е механичен метод при който се извличат различни компоненти на кръвта. Материалът (кръв) се извлича от пациента,...
Аферентни пътища
Чрез обособените като отдели органи рецептори – орган на зрението, на слуха и равновесието, на обонянието и на вкуса, се приемат определен ти...
Афибриногенемия
Липса на фибриноген в кръвната плазма, при което кръвта не се съсирва и се получават тежки кръвоизливи
Афония
Липса на глас
Афродизиаци
Лекарства, повлияващи репродуктивната система Alprostadil: Caverject Apomorphine: Uprima Kamasutra Sildenafil: Viagra Tadalafil: Cialis Tri...
Афта
Малка, кръгла, болезнена ерозия или улцерация по лигавицата на устната кухина, покрита с жълтеникавобял налеп и обкръжена с червена ивица
Ахалазия
Липса на отпу­скане, особено на гладките мускули на гастроинтестиналния тракт (езофагеален сфинктер, кардия, пилор)
Ахалазия на хранопровода
Ахалазията се характеризира с невъзможност на долния езофагеален сфинктер (ДЕС) да се отваря при преглъщане и с липса на нормална перисталтика на х...
Ахейлия
Вродена липса на устни
Ахилесов рефлекс
Съкращение на прасеца (m. triceps surae) и плантарна флексия на стъпалото при почукване върху Ахилесовото сухожилие
Ахилия
Липса на стомашен сок (солна киселина, пепсин и др.) или на други храносмилателни ензими, напр. панкреатични ензими
Ахлорхидрия
Липса на свободна солна киселина в стомашния сок
Ахолия
Липса или понижение на жлъчната секреция
Ахондроплазия
Нарушение на нормалната осификация на дългите кости, които изостават в своя растеж
Ахроматопсия
Невъзможност за различаване на цветовете, тотална цветна слепота
Ахромия
Липса на нормална пигментация, напр. липса на кожния пигмент  (албинизъм, витилиго), на пигмента на ириса и др.
АЦЕ инхибитори лекарства
Лекарства, повлияващи сърдечно-съдовата система. Антихипертензивни лекарства Инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим (АСЕ): Captopril: Al...
Ацетабулум
Ацетабуларна ямка - вдлъбнатина на тазовата кост, в която влиза главата на бедрената кост
Ацетонемия
Повишено количество на кетотела в кръвта (бетаоксимаслена киселина, ацетоцетна киселина и ацетон), напр. при захарен диабет
Ацетонурия
Повишено отделяне на кетотела (ацетон, бетаоксимаслена киселина, ацетоцетна киселина) с урината, напр. при захарен диабет, гладуване и др.
Ацидитет
Киселинност
Ацилуреидопеницилини
Широкоспектърни пеницилини Azlocillin: Azlocillin Piperacillin: Piperacillin, Pipril