Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (7)

Рехабилитация, физиотерапия, масаж и СПА / SPA - рехабилитация.com - Рехабилитация

Рехабилитация и
физиотерапия

Рехабилитация, физиотерапия, масаж и SPA/СПА - четири терапевтични метода, стотици съвременни процедури, една цел - Вашето здраве и красота!

Начало Начало Рехабилитация Рехабилитация

Рехабилитация

Рехабилитация

Рехабилитацията представлява метод на лечение, който има за цел да улесни процеса на възстановяване, вследствие на травма, болест или заболяване, до възможно най-нормалното състояние.

Целта на рехабилитацията е да възстанови някои или всички физически, сензорни и умствени способности на човека, които са загубени в резултат на травма, болест или заболяване

В процеса на рехабилитационната програма се включва и оказването на помощ, с цел компенсиране на определени дефицити, които не могат да бъдат преодоляни от медицинска гледна точка


Рехабилитация се назначава при при много видове травми, болести и заболявания, включително

 • рехабилитация при неврологични заболявания
 • рехабилитация при сърдечни заболявания
 • рехабилитация при ортопедични травми и заболявания
 • рехабилитация при наранявания на гръбначния мозък
 • рехабилитация при мозъчен инсулт
 • рехабилитация при артритни изменения
 • рехабилитация при травматични увреждания на мозъка
 • рехабилитация при ампутации
Правилната и адекватна рехабилитация може да обърне хода на много от състоянията които водят до обездвижване или ограничаване на движенията, както и да помогне на хората с необратими двигателни дефицити

Рехабилитацията е насочена към физическите и психологическите нужди на пациента, както и към тези на заобикалящата го среда. Това се постига чрез възстановяване на физическите функции на пациента и/или чрез модифициране на физическата и социална среда на пациента

Начало

Основните методи на лечение на рехабилитацията са

 • активна и пасивна рехабилитация
 • апаратна физиотерапия
 • масаж
 • лечебна физкултура
 • логопедична терапия


Упражнението/движението е най-често използвания метод в рехабилитацията. В зависимост от състоянието на пациента, упражненията може да бъдат извършвани само от страна на пациента (активни упражнения) или с помоща на рехабилитатора или изцяло от страна на рехабилитатора (пасивни упражнения)

Всяка рехабилитационна програма е съобразена с нуждите на отделния пациент и може да включва един или повече видове терапия. Обикновенно чрез личния лекар на пациента се координират усилията на рехабилитационния екип, който може да включва

 • Рехабилитатор
 • Физиотерапевт
 • Кинезитерапевт
 • Ерготерапевт
 • Медицинска сестра
 • Психолог
 • Ортопед
 • Професионални съветници
 • Членовете на семейството, често също участват активно в рехабилитационната програма на пациента

Начало

 


Рехабилитация
по домовете само за
30лв/час
0887 429 859